Telematyka i Dokumentacja

Telematyka to rozwiązania które pozwala na zdalne gromadzenie i odczytywanie parametrów ciągnika, kombajnu lub sieczkarni podczas ich pracy w polu. Aby możliwe było gromadzenie danych monitorujących pracę maszyny, musi być ona wyposażona w sterownik który będzie rejestrował dane z magistrali CAN. Następnie dane to zostaną wysłane poprzez sieć komórkową do serwerów gromadzących dane. Dane jakie mogą być gromadzone to min. aktualne i średnie zużycie paliwa, poziom paliwa w zbiorniku, prędkość jazdy, wydajność , poślizg kół lub gąsienic, prędkość obrotowa silnika i wiele innych. Mówiąc krótko dzięki telematyce jesteśmy w stanie zdalnie monitorować wszystkie parametry robocze maszyny do których dostęp ma operator pracujący daną maszyną. Ponieważ dane z wielu maszyn są przechowywane na serwerach można je w łatwy sposób porównać i przeanalizować. Pozwala to znaleźć maszyny które pracują z największą wydajnością i przenieść ich ustawienia na pozostałe maszyny. Oprócz monitorowania danych maszyny telematyka pozwala również obserwować „styl” pracy operatorów. Dzięki temu w łatwy sposób można odnaleźć operatora który jest najlepszy. Pozwoli to wyeliminować błędy popełniane przez pozostałych operatorów.

Ponieważ telematyka skupia się głównie na gromadzeniu danych powiązanych z parametrami roboczymi maszyny konieczne było opracowanie rozwiązania, które pozwoli dokumentować i analizować pracę maszyn pod kontem organizacji i zarządzania pracą oraz pod kontem agrotechnicznym. Do tego celu wykorzystuje się oprogramowania typu FMIS (Farming Management Information System), oraz system ISOBUS, a dokładniej jego funkcjonalność TC-BAS. Przykładem oprogramowania typu FMIS jest MyEasyFarm, które pozwala planować i dokumentować prace wykonane w polu na podstawie zadań tworzonych i zapisywanych w systemie ISOBUS. Oprogramowania typu FMIS pozwalają gromadzić dane powiązane z ciągnikiem i maszyną towarzyszącą tj. czas pracy na danym polu, wydajność, zużycie paliwa, ilość wysianych nawozów, nasion, lub zastosowanych środków ochrony roślin. W dodatku dane związane z wysianymi/zastosowanymi środkami produkcji są powiązane z lokalizacją maszyn, dzięki czemu możesz w łatwy sposób sprawdzić  ilość zastosowanych środków produkcji w danym miejscu pola.